Štandardy pre preteky zaradené do Slovenských pohárov od r. 2021

Výkonný výbor STÚ na svojom riadnom zasadnutí dňa 21. novembra 2020 aktualizoval Smernicu STÚ "Štandardy pre preteky zaradené do Slovenských pohárov v triatlone a multišporte".

SMERNICA na stiahnutie


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2020:

Bežné  transfery: 300 706 Eur 

Kapitálové transfery: 45 000 Eur