EPJ Žilina - video z pretekov

jesenska6 thumb 5f28 kopiaUverejňujeme VIDEO z 10. kola EPJ, ktoré sa organizovalo v Žiline19. augusta 2018.

.jj


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2020:

Bežné  transfery: 300 706 Eur 

Kapitálové transfery: 45 000 Eur