Zimný akvatlon pre všetkých Gothal 2020

t6 2015 akva nzSlPo2016 182 kopia Videoreportáž zo Zimného akvatlonu pre všetkých Gothal 2020:


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2020:

Bežné  transfery: 300 706 Eur 

Kapitálové transfery: 45 000 Eur