EP Olsztyn - Jesenská na 22. mieste

LOGO etu 6 JPGV dnešných pretekoch EP zvíťazila Nemka Carolina Pohle. Kristína Jesenská obsadila 22. miesto

 

VÝSLEDKY

.jj

 

 


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2020:

Bežné  transfery: 300 706 Eur 

Kapitálové transfery: 45 000 Eur