• Home

PRIEPASNÉ - propozície

06. 04. 2011: Uverejňujeme PROPOZÍCIE podujatia: KOPANIČIARSKY DUATLON On-line prihlasovanie: 

http://www.championchip.cz/new/akceprihl.php?idakce=2011050710Kopaničiarsky duatlon je priamym pokračovaním Myjavského triatlonu. Organizátori presunuli duatlon priamo z Myjavy do jednej z blízkych obcí Myjavy z dôvodu skvalitnenia pretekov. Pretekárom pripravili preteky na úplne uzavretej trati a aj kvalita cesty je neporovnateľne lepšia, ako bola priamo na pôvodných tratiach. Podujatie sa uskutoční v prekrásnom prostredí myjavských kopaníc  zo severnej strany Štefánikovej mohyly.  
Prihlásenie priamo na štarte - zvýšené štartové o 3 eurá.


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2020:

Bežné  transfery: 300 706 Eur 

Kapitálové transfery: 45 000 Eur