2020 Banner new


Voľby do STÚ

logo_stuobeztextu_13013. 01. 2017Už zajtra sa v Trenčíne uskutoční XXVI. konferencia STÚ. Konferencia je volebnou - VV STÚ zvolal mimoriadnu konferenciu na základe procesných chýb volieb, ktoré sa uskutočnili v Leviciach. 
Na zajtrajšiu konferenciu sa zaregistrovalo 37 klubov, ktoré bude zastupovať 57 delegátov. V zmysle stanov, ktoré boli prijaté na levickej konferencii, kluby majú už zvýšené počty delegátov - od 1 až max. 3. Troch delegátov bude ma deväť klubov. Dvoch delegátov budú mať dva kluby.
V Trenčíne sa bude voliť kompletne celý sedemčlenný VV STÚ (napriek tomu, že v Leviciach boli traja členovia zvolení v zmysle Stanov STÚ) a dvaja členovia Odvolacej komisie. 

Zoznam kandidátov na volené funckie: kandidáti

Kompletný zoznam navrhnutých kandidátov: navrhovaní kandidáti  

logo etu

logo sov         logo ksz

narodne m

MŠVVŠ SR logo 170 Rok 2020: 319 368 Eur

 

logo scp

BSK logo170