• Home
  • Aktuality
  • Správy STÚ
  • Kto môže byť prijímateľom príspevku na národný športový projekt podľa § 75 ods. 4 Zákona o športe

Podnet na odbornú diskusiu k financovaniu športu prostredníctvom „vzorca“

V roku 2018 dostali uznané športové zväzy na Slovensku (štátom je uznaných na Slovensku 71 športových zväzov – pozn.) prostredníctvom ministerstva školstva príspevok vo výške 44,7 mil. €, čo bolo o  8,4 milióna € viac ako v roku 2017.

Na samom sklonku roka 2017 začala platiť novela zákona o športe (robená narýchlo poslaneckým návrhom bez odbornej diskusie), ktorá mala o.i. odstrániť chybu pri výpočte príspevku uznanému športu. Podľa tejto chyby údajne dostala Slovenská triatlonová únia (a ďalších niekoľko málo ďalších zväzov) v roku 2017 zo štátneho rozpočtu viac ako mala dostať. Z toho dôvodu STÚ nakoniec pre rok 2018 dostala až o 20% nižší príspevok ako v roku 2017, čo sa negatívne odzrkadlí nielen na chode samotnej únie, ale aj na nižšej možnosti realizovania projektov pre talentovanú mládež, či zabezpečení kvalitnej prípravy pre reprezentantov v sezóne, kedy sa začnú zbierať body do olympijskej kvalifikácie!

Paradoxom však je, že napriek zníženému rozpočtu musí STÚ zabezpečiť do „vzorca“ pre výpočet dotácie na rok 2019 presný počet výsledkov z vrcholných podujatí (v roku 2018 najmä MS, ME, SP), v opačnom prípade sa vo výpočte pre rok 2019 „zohľadní výsledok zodpovedajúci poslednému miestu v počte krajín zastúpených vo svetovej federácii“ (Nariadenie Vlády SR č. 245/2017 Z.z. - paragraf 2., vzorec č.5, bod 7: http://www.zakonypreludi.sk/zz/2017-245). V prípade ITU to je 172 federácií, čiže ak STÚ nedodá do "vzorca" potrebný počet výsledkov, bude sa do výsledkového koeficientu triatlonu započítavať za každý nedodaný výsledok 172. miesto (apropos, v roku 2018 je finále triatlonových MS v Austrálii, čo bude finančne výrazne náročnejšie na zabezpečenie účasti, ako MS na európskom kontinente...).

Argumenty STÚ predložené (v termíne určenom ministerstvom na podanie pripomienok) prezidentom STÚ a generálnym sekretárom STÚ na ministerstve školstva neboli zohľadnené – zobrazili sa síce v konečnom výsledku (https://www.minedu.sk/data/files/7715_f-2018-pus-vypocet.xls), avšak ministerstvo ich nezobralo do úvahy pri prepočte dotácie na rok 2018 (https://www.minedu.sk/data/files/7716_f-2018-pus-prepocet2017podlanovehozakona.xls).

Prvotná myšlienka tvorcov zákona o športe, aby zákon o športe bol spravodlivý, financovanie športu transparentné (vrátane možnosti daňového zvýhodnenia sponzorov) bola skvelá! Slovenský šport „svoj“ zákon jednoznačne potrebuje.

Avšak dnes sa novelizáciami a ďalšími vstupmi lobistov (najmä do výpočtu) vytráca dôvera časti odbornej športovej verejnosti, čo svojou aktivitou (http://www.ucps.sk/VZOREC_na_vypocet_prispevku_uznanemu_sportu) nepriamo potvrdzujú aj členovia Učenej právnickej spoločnosti, teda právnici a odborníci, ktorí sa výraznou mierou podieľali na tvorbe zákona o športe.

V súčasnej situácii nie je financovanie športu prostredníctvom „vzorca“ transparentné (vzorec niekoľko rokov vie aplikovať len pár jednotlivcov). O spravodlivosti by tiež mala diskutovať odborná verejnosť, najmä keď si spočíta, že tri športové zväzy (dva vyčlenené zo vzorca a jeden, ktorému nariadením vlády bol pridelený maximálny možný koeficient pre jeden uznaný šport vo výške 15,0000% - pozn.) v roku 2018 získajú 20,98 mil. € (46,87%) z celkovej sumy 44 759 878 € určenej pre 71 uznaných športov... (je to možné dohľadať a spočítať tu: https://www.minedu.sk/data/files/7715_f-2018-pus-vypocet.xls).

Celý článok tímu Učenej právnickej spoločnosti o vzorci na výpočet príspevku uznanému športu a podnet na odbornú diskusiu nájdete tu: http://www.ucps.sk/VZOREC_na_vypocet_prispevku_uznanemu_sportu

Sekretariát STÚ je presvedčený, že odborná diskusia o vzorci na výpočet príspevku pre uznaný šport je nevyhnutná. Sekretariát STÚ sa stotožňuje s vyššie spomenutým článkom Učenej právnickej spoločnosti a jeho odporúčaniami a je otvorený diskusii o výpočte príspevku uznanému športu a celkovému financovaniu športu zo strany štátu.

Peter Dobiaš, ilustračné foto (zdroj internet)


logo etu

logo sov         logo ksz

narodne m

logo-minedu-sk_180 Rok 2019: 264 768 Eur

 

logo scp