• Home
  • Aktuality
  • Správy STÚ
  • Kto môže byť prijímateľom príspevku na národný športový projekt podľa § 75 ods. 4 Zákona o športe

Kto môže byť prijímateľom príspevku na národný športový projekt podľa § 75 ods. 4 Zákona o športe

Ministerstvo školstva zaradilo v roku 2018 do Top tímu celkom 188 športovcov, pričom z Top tímu vypadol triatlonista Richard Varga.

Zoznam členov Top tímu ministerstva školstva je dostupný tu: https://webadm.minedu.sk/data/files/7710.xlsx (kritéria pre zaradenie do zoznamu: https://www.minedu.sk/data/files/7695_20171220_kriteria_pre_poskytovanie_prispevku-sportovcovm_zaradenym_do_zoznamu_sportovcov_top_timu_2018.pdf)

Kontrolou zoznamu športovcov a ich dosiahnutých výsledkov v roku 2017 zo strany sekretariátu STÚ sme nadobudli presvedčenie, že v zozname Top tímu mala byť okrem Richarda Vargu zaradená aj Romana Gajdošová.

Otázkou, kto môže byť prijímateľom príspevku pre národný športový projekt podľa § 75 ods. 4 Zákona o športe sa zaoberali aj členovia Učenej právnickej spoločnosti, teda právnici, ktorí sa podieľali na kreovaní zákona o športe.

Z ich publikovaných zistení vyplýva, že príspevok na rok 2018 pre top tím zo strany ministerstva je menej prehľadný (citácia zo stránky UčPS: „Väčšej prehľadnosti v tabuľke pri podpore top tímu chýba najmä to, že tam nie je zverejnené, za aké umiestnenie a v ktorom roku dostal športovec/družstvo príspevok, čím je aj znemožnené overenie splnenia viacerých podmienok, ktoré majú vplyv na výšku príspevkov alebo ich poskytnutie dokonca úplne vylučujú. Takýto postup ministerstva školstva sa javí ako značne netransparentný.“).

Vo svojom zistení členovia UčPS taktiež poukazujú na to, že príspevky priznané niektorým telesne znevýhodneným športovcom v top tíme pre rok 2018 (už tu je rozpor so znením § 75 ods. 4 Zákona o športe) „zrejme nemali byť priznané z dôvodu nenaplnenia podmienky umiestnenia v 1. polovici štartového poľa.“

Celý článok nájdete na stránke Učenej právnickej spoločnosti:

http://www.ucps.sk/Kto_moze_byt_prijimatelom_prispevku_na_narodny_sportovy_projekt

Sekretariát STÚ sa stotožňuje so zistením členov UčPS a je ochotný v rámci svojich možností prispieť k väčšej transparentnosti financovania športu na Slovensku v zmysle platnej legislatívy.

Peter Dobiaš, generálny sekretár STÚ


logo etu

logo sov         logo ksz

narodne m

logo-minedu-sk_180 Rok 2019: 264 768 Eur

 

logo scp