Licencie 2021 - oznam klubom a všetkým členom STÚ

logo_stuobeztextu_130Od dnešného dňa sme v našom administratívnom systéme (Maind) otvorili možnosť úhrady licencií pre rok 2021.

Oprávnené osoby za jednotlivé kluby (vedúci klubu - administrátor klubu) môžu hradiť licencie za všetkých členov hromadne prostredníctvom platobnej brány STÚ. Výška poplatkov za jednotlivé licencie je automaticky nastavená podľa veku jednotlivých členov. 

Individuálni členovia tiež od dnešného dňa rovnakým spôsobom (po vstupe do svojho konta) môžu uhradiť svoju licenciu na rok 2021 prostredníctvom platobnej brány STÚ.   

Vedúcich klubov súčasne upozorňujeme na úhradu ročného poplatku klubu za rok 2021 (20 eur) najneskôr do 31. januára 2021! Poplatok sa hradí tiež prostredníctvom platobnej brány po vstupe do konta klubu.  

Všetky úhrady sa automaticky spárujú s konkrétnym pretekárom, resp. s konkrétnym klubom. V prípade, že sa platba nespárovala, kontaktujte sekretariát STÚ.  

Link: REGISTRAČNÝ PORIADOK 

 

.jj

 


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur