VV STÚ schválil podporu klubov v roku 2020

t6 2018 dua.dvory 281 kopiaVV STÚ schválil finančnú podporu pre úspešné kluby registrované v STÚ za výsledky talentovanej mládeže v roku 2020.   

V tabuľke uverejňujeme všetky výsledky vrátane finančného ocenenia pre kluby za talentovanú mládež v roku 2020.   

 

TABUĽKA: KLUBY - TALENTOVANÁ MLÁDEŽ (zoznam opravený v zmysle platnej Smernice STÚ - Podpora talentovanej mládeže)

 

Prekvapujúco najviac podporeným klubom sa po prvýkrát stal TTK Košice. Je potrebné ale uviesť, že úplne zaslúžene, keďže ako jediný klub bodoval vo všetkých vekových kategóriách

 

 

.jj


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2020:

Bežné  transfery: 300 706 Eur 

Kapitálové transfery: 45 000 Eur