Jesenný prestupový termín - upozornenie

logo_stuobeztextu_130Upozorňujeme na blížiaci sa jesenný prestupový termín. Prestupový termín začne plynúť 1. novembra a potrvá do 15. novembra 2020.  

PRESTUPOVÝ PORIADOK STÚ

PRESTUPOVÝ LÍSTOK

Už teraz evidujeme podanie niekoľkých žiadostí o prestup: žiadosti k 28. 10. 2020

.jj


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2020:

Bežné  transfery: 300 706 Eur 

Kapitálové transfery: 45 000 Eur