Oznam o zmene poskytovateľa webhostingových služieb

Vzhľadom k vzniknutým technickým problémom pri zmene poskytovateľa webhostingoých služieb (novým poskytovateľom je spoločnosť Nethost, s.r.o.) a služieb technickej podpory internetovej domény

- napriek ubezpečeniu pôvodného poskytovateľa o kontinuite prevádzky našej internetovej stránky - mala STÚ niekoľkohodinový výpadok internetových a emailových kont.

Za vzniknutý problém sa našim členom a partnerom ospravedlňujeme.

Peter Dobiaš,

Generálny sekretár STÚ.


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2020:

Bežné  transfery: 300 706 Eur 

Kapitálové transfery: 45 000 Eur