FINANCIE 2020 - plošné prerozdelenie financií klubom

logo_stuobeztextu_130VV STÚ schválil plošné prerozdelenie financií z rozpočtu 2020 klubom na základe členskej základne športovcov do 23 rokov v zmysle Zákona o športe k 30. septembru 2019.

 

PREROZDELENIE FINANCIÍ 2020

.jj

 


logo etu

logo sov         logo ksz

narodne m

MŠVVŠ SR logo 170 Rok 2020: 319 368 Eur

 

logo scp

BSK logo170