Delegovaní funkcionári 2020

logo_stuobeztextu_130VV STÚ schválil delegovanie funkcionárov STÚ na preteky vyhlasované STÚ na prvé tri mesiace roka 2020:

DELEGOVANÍ FUNKCIONÁRI .jj, ms


logo etu

logo sov         logo ksz

narodne m

MŠVVŠ SR logo 170 Rok 2020: 319 368 Eur

 

logo scp

BSK logo170