Prestup v mimoriadnom termíne

logo_stuobeztextu_130VV STÚ schválil mimo riadneho prestupového termínu: PRESTUP 

 

 


logo etu

logo sov         logo ksz

narodne m

MŠVVŠ SR logo 170 Rok 2020: 319 368 Eur

 

logo scp

BSK logo170