Prestupový termín 2018 - upozornenie

logo_stuobeztextu_130

Upozorňujeme na riadny prestupový termín. Jesenný prestupový termín začal plynúť 1. novembra a potrvá do 15. novembra v zmysle Prestupového poriadku STÚ. 

 

PRESTUPOVÝ PORIADOK

PRESTUPOVÝ LÍSTOK

.jj 


logo etu

logo sov         logo ksz

narodne m

MŠVVŠ SR logo 170 Rok 2020: 319 368 Eur

 

logo scp

BSK logo170