Hosťovania v mimoriadnom termíne 2018

logo_stuobeztextu_130

Slovenská triatlonová únia schválila v auguste tri hosťovania v mimoriadnom termíne: HOSŤOVANIA

.jj


logo etu

logo sov         logo ksz

narodne m

MŠVVŠ SR logo 170 Rok 2020: 319 368 Eur

 

logo scp

BSK logo170