Prestup v mimoriadnom termíne

logo_stuobeztextu_130

VV STÚ na základe splnenia podmienok schválil prestup v mimoriadnom termíne: PRESTUP

.jj


logo etu

logo sov         logo ksz

narodne m

MŠVVŠ SR logo 170 Rok 2020: 319 368 Eur

 

logo scp

BSK logo170