Prestupový termín - jar 2018

logo_stuobeztextu_130

Upozorňujeme na začiatok plynutia riadneho prestupového termínu. Jarný prestupový termín trvá od 1. do 15. apríla. 

 

Prestupový poriadok
Prestupový lístok 

 

.jj


logo etu

logo sov         logo ksz

narodne m

MŠVVŠ SR logo 170 Rok 2020: 319 368 Eur

 

logo scp

BSK logo170