Prestupy a hosťovania - jeseň 2017

logo_stuobeztextu_130

V termíne jesenného prestupového termínu bolo podaných 11 žiadostí o prestup a 2 žiadosti o hosťovanie. STÚ na základe splnenia/nesplnenia

predpísaných formalít kladne posúdila 8 žiadostí o prestup. 

- PRESTUPY
- HOSŤOVANIA
.se


logo etu

logo sov         logo ksz

narodne m

MŠVVŠ SR logo 170 Rok 2020: 319 368 Eur

 

logo scp

BSK logo170