Prestupový termín - jeseň 2017

logo_stuobeztextu_130

Upozorňujeme na začiatok plynutia riadneho prestupového termínu. Jesenný prestupový termín trvá od 1. do 15. novembra. 

 

Prestupový poriadok
Prestupový lístok 

Sekretariát STÚ už eviduje dve žiadosti: Margaréta Piatriková a Martin Volenský, obaja nahlásili prestup zo svojich materských klubov do TRIANu ŠK UMB B. Bystrica.

.jj


logo etu

logo sov         logo ksz

narodne m

MŠVVŠ SR logo 170 Rok 2020: 319 368 Eur

 

logo scp

BSK logo170