VV STÚ schválil prestup v mimoriadnom termíne

logo_stuobeztextu_130VV STÚ schválil žiadosť o prestup v mimoriadnom termíne na základe splnenia podmienok vyplývajúcich z Prestupového poriadku STÚ. PRESTUP CESNEK.jj

 


logo etu

logo sov         logo ksz

narodne m

MŠVVŠ SR logo 170 Rok 2020: 319 368 Eur

 

logo scp

BSK logo170