AQUATHLON ŠAMORÍN - propozície

t6 foto.bazensamorin kopiaV Šamoríne sa dňa 11. mája uskutoční 1. ročník pretekov AQUATHLON ŠAMORÍN. Pre kategórie Žiaci - nádeje A, B, C budú v Šamoríne M-SR v akvatlone. Pre všetky kategórie v zmysle Súťažného poriadku sú preteky zaradené do Slovenského pohára.

Žiacke kategórie majú 11. kolo SlPo, pre ostatné kategórie preteky budú 6. kolom akvatlonového SlPo.

 

PROPOZÍCIE
PROGRAM 

SOBOTA, 11. máj
08:00 začiatok prezentácie
08:30 štart prvej kategórie
10:30 ukončenie prezentácie
14:00 vyhlásenie výsledkov

PRIHLÁSENIE do 9. mája
Štartovné sa hradí na účet: SK59 0900 0000 0051 3899 2690.

Súťažný výbor 
SV - riaditeľ pretekov - Igor Bulík
SV - hlavný rozhodca - Silvia Švecová
SV - technický delegát - Jaroslav Cisár

 

 

 

.jj


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2020:

Bežné  transfery: 300 706 Eur 

Kapitálové transfery: 45 000 Eur