• Home
  • Prestupy a hosťovania

UPOZORNENIE- PRESTUPY

PRESTUPY - Upozorňujeme všetkých členov STÚ na fakt blížiaceho sa termínu riadnych prestupov. Riadny prestupový termín (jesenný) bude plynúť od 1. do 15. novembra! Prestupové lístky nájdete na našej stránke (DOKUMENTY / FORMULÁRE NA STIAHNUTIE / Prestupový lístok)

logo etu

logo sov         logo ksz

narodne m

MŠVVŠ SR logo 170 Rok 2020: 319 368 Eur

 

logo scp

BSK logo170