• Home
  • Prestupy a hosťovania

PRESTUPOVÝ TERMÍN

logo_stuobeztextu_13014. 11. 2012


Upozorňujeme na plynutie prestupového termínu. Trvá od 1. novembra a končí zajtra - 15. novembra 2012! Prestupový lístok nájdete tu, poplatok je potrebné uhradiť najneskôr so zajtrajším dátumom na účet číslo 65938112/0200

PRESTUPOVÝ TERMÍN

logo_stuobeztextu_13001. 11. 2012


Upozorňujeme na jesenný prestupový termín, ktorý začína plynúť dnes - 1. novembra a trvá do 15. novembra. Okrem zaslania PRESTUPOVÉHO LÍSTKA, je potrebné  v uvedenom termíne aj prevodom zaslať poplatok vo výške 4 eurá (žiaci); 10 eur (J,Jy); resp. 20 eur (M,Ž,V) na číslo účtu 65938112/0200. PRESTUPOVÝ PORIADOK

PRESTUPOVÝ TERMÍN

logostu_175_www01. 04. 2012: Upozorňujeme na jarný prestupový termín, ktorý začína plynúť dnešným dňom a trvať bude do 15. apríla 1012 v zmysle PRESTUPOVÉHO PORIADKU!

JESENNÉ PRESTUPY

logostu_175_www22. 11. 2011: V riadnom jesennom prestupovom termíne, na základe splnenia všetkých podmienok, boli schválené tieto prestupy:

Čítať ďalej


logo etu

logo sov         logo ksz

narodne m

MŠVVŠ SR logo 170 Rok 2020: 319 368 Eur

 

logo scp

BSK logo170