• Home
  • Prestupy a hosťovania

Mimoriadny prestup

logo_stuobeztextu_13017. 09. 2014


Mimo riadneho prestupového obdobia požiadal o prestup a splnil všetky náležitosti potrebné k odsúhlaseniu: 
Juraj Tomša 
(pôvodne H-Triathlon team Skalica) 
od dnešného dňa reprezentuje PROefekt team Bratislava

Prestupy & hosťovania

titul130_krompachy0930. 04. 2014Uverejňujeme abecedný ZOZNAM prestupov a hosťovaní realizovaných v jarnom prestupovom termíne. 

Zaznamenaný bol rekordný počet zmien klubovej príslušnosti (21/2). Najviac oslabil T.A.T Martin, z ktorého odišlo 5 pretekárov a naopak, najviac posilnil REALIZ sport team Bratislava do ktorého prestúpilo až 8 pretekárov (navyše boli

Čítať ďalej

PRESTUPY & HOSŤOVANIA

logo_stuobeztextu_13028. 03. 2014

Upozorňujdme na riadny prestupový termín pre PRESTUPY a HOSŤOVANIA, ktorý začne plynúť 1. apríla a končí sa 15. apríla 2014.
  

V rámci prestupového termínu budú automaticky potvrdené dva prestupy, ktoré v jesennom termíne boli nezrealizované iba z procesného dôvodu – chýbajúca registrácia klubu. Medzičasom sa VŠC DUKLA stala riadnym členom STÚ, takže nič nebráni riadnemu prestupu dvoch pretekárok:

 

Čítať ďalej

PRESTUPOVÝ TERMÍN

logo_stuobeztextu_13005. 11. 2013


Upozorňujeme na jesenný prestupový termín, ktorý začal 1. novembra a trvá do 15. novembra 2013 (rozhoduje pečiatka, prípadne dátum v mailovej komunikácii). Poplatky za prestup uhradiť do rovnakého termínu na účet STÚ (65938112/0200).
Výška poplatkov:
- žiacke kategórie: 4 eurá
- dorast. a juniorské kat.: 10 eur
- seniorské kategórie: 20 eurlogo etu

logo sov         logo ksz

narodne m

MŠVVŠ SR logo 170 Rok 2020: 319 368 Eur

 

logo scp

BSK logo170