• Home
  • Prestupy a hosťovania

Jarný prestupový termín

logo_stuobeztextu_13030. 03. 2016


Upozorňujeme na začiatok plynutia jarného prestupového termínu. Jarný prestupový termín plynie od 1. do 15. apríla.
Do 15. apríla je potrebné zaslať na sekretariá STÚ vyplnený prestupový lístok - LINK, ako aj poukázať príslušnú čiastku - VÝŠKA POPLATKOV - na účet: 65938112/0200  - SK7602000000000065938112.

STÚ už eviduje štyri žiadosti o prestup (M. Babušík, G. Ľuptáková, D. Riška a M. Vančo) 

Prestupy 2015 - jeseň

logo_stuobeztextu_13020. 11. 2015V jesennom prestupovom termíne bolo riešených až 17 žiadostí o prestup (vlani jediný). Všetci žiadatelia podmienky na prestup splnili:

Prestupový termín

logo_stuobeztextu_13003. 11. 2015


Upozorňujeme na začiatok plynutia jesenného prestupového termínu. Jesenný prestupový termín plynie od 1. do 15. novembra. 
Do 15. novembra je potrebné zaslať na sekretariá STÚ vyplnený prestupový lístok - LINK, ako aj poukázať príslušnú čiastku - VÝŠKA POPLATKOV - na účet: 65938112/0200  - SK7602000000000065938112.


Prestupy - jar 2015

logo_stuobeztextu_13023. 04. 2015Uverejňujeme zoznam riešených prestupov a hosťovaní v riadnom jarnom prestupovom termíne:

Prestupový termín

logo_stuobeztextu_13001. 04. 2015Upozorňujeme na začatie plynutia riadneho prestupového termínu. Trvá od 1. do 15 apríla

Prestupy a hosťovania sa riešia v zmysle smernice STÚ - PRESTUPOVÝ PORIADOK.

Do 15. apríla je potrebné poslať PRESTUPOVÝ LÍSTOK (mailom) a zároveň aj poukázať príslušný poplatok na číslo účtu: 65938112/0200. 

JESENNÉ PRESTUPY

logo_stuobeztextu_13022. 11. 2014


V riadnom jesennom prestupovom termíne bol podaná iba jediná žiadosť o prestup. Na základe splnenia podmienok bol prestup schválený.

 
Gabriela Slafkovská 
prestúpila z TTK Košice do 
New-vawe multisport Banská Bystrica 

Prestupový termín

logo_stuobeztextu_13010. 11. 2014Upozorňujeme na plynutie jesenného prestupového termínu. Ten začal plynúť 1. novembra a skončí 15. novembra 2014.

Do uvedeného termínu je potrebné zaslať na sekretariát STÚ prestupový lístok (TU), ako aj poukázať na účet STÚ (VÝŠKA POPLATKOV) - 65938112/0200 (SK7602000000000065938112).

logo etu

logo sov         logo ksz

narodne m

MŠVVŠ SR logo 170 Rok 2020: 319 368 Eur

 

logo scp

BSK logo170